Ofertë atraktive për blerje të veturës

BKT Kosova dhe Auto Sherreti

Ofertë e shpejtë për blerje të motoçikletës

BKT Kosova dhe GTC

Kredi për veturë me aprovim për 20 minuta!

BKT Kosova dhe Luxury Auto SHPK

Kredi për veturë me aprovim për 20 minuta!

BKT Kosova dhe Autosallon Florenti

Ofertë Atraktive për Blerje të Veturës

BKT Kosova dhe Delfin Auto

Ofertë Atraktive për Blerje të Veturës tek “Auto Sallon Ylberi”

Auto kredi me kushte të volitshme dhe aprovim brenda 20 minutave!

Ofertë atraktive për blerje të veturës Hyundai tek “Kosova Motors”

Ofertë atraktive për blerje të veturës tek “Auto Kaçandolli”

Me kushte të volitshme, interesa preferenciale dhe aprovim brenda 20 minutave!

BKT dhe Auto Mita

Me kushte të volitshme, interesa preferenciale dhe aprovim brenda 20 minutave!

BKT Kosova dhe Auto Mita SHPK

OFERTË ATRAKTIVE PËR BLERJE TË VETURËS

BKT- Kredi për veturë të re

Ofertë atraktive nga BKT- Kredi për veturë të re

Allmakes Global Services

Bëhuni pronar i automjetit tuaj me kredi të volitshme nga BKT!

Mercom

Bëhuni pronar i automjetit të tipit peugeot nga Mercom me kredi të volitshme nga BKT

Toyota nga Autotrade

Bëhuni pronar i automjetit të tipit Toyota nga autotrade me kredi të volitshme nga BKT

Autoshtëpia Siqani

Bëhuni pronar i automjetit të tipit opel nga autoshtëpia siqani me kredi të volitshme nga BKT

Auto Sherreti

Auto Sallon Prishtina