Veçoritë

  • Ju mund të hapni një Depozitë Progresive vetëm në valutën Euro
  • Kjo depozitë ofrohet për 60 muaj
  • Në rast të mbylljes së parakohshme fitoni sërish interes
  • Interesin e përfitoni në momentin e maturimit të depozitës ose të mbylljes së parakohshme të depozitës

Perfitimet tuaja

 Fitim maksimal nga kursimet tuaja, të cilat nuk ju duhen në një afat më të gjatë.

Si mund të hapni një depozitë progresive?

Në secilën nga degët e BKT-së në Kosovë, duke sjellur një dokument valid identifikimi (letërnjoftim apo pasaportë) si dhe duke sjellur një faturë publike me të cilën deshmoni adresën tuaj. Nëse paratë i keni në një llogari rrjedhëse, tashmë mund t’i hapni vetë depozitat tuaja, duke përdorur e-Banking.